Leefstijl

Leefstijl bevordert een gezond en veilig schoolklimaat waarin iedereen optimaal kan functioneren. Tijdens de leefstijllessen helpt u kinderen en jongeren een positief en realistisch zelfbeeld te ontwikkelen en beter om te gaan met emoties en stress. Leefstijl vergroot het invoelend vermogen, besteedt aandacht aan diversiteit en versterkt het besef van goed omgaan met elkaar. Leerlingen krijgen waardering en aandacht voor hun eigen persoonlijke groeikansen.

Het Leefstijl-programma is ervaringsgericht. Leerlingen leren door te doen, te ervaren en op basis daarvan te begrijpen. Daarnaast worden er Energizers gebruikt in de lessen. Dit zijn speelse groepsactiviteiten ook met het doel door ervaring iets te leren. De lessen zijn hierdoor heel afwisselend en actief en dat houdt de leerlingen betrokken.

Het lesmateriaal en de trainingen van Leefstijl zijn bestemd voor peuters, primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Daarnaast is er materiaal voor roc’s en organisaties die met jongeren werken in de vrije tijd. Leefstijl is thematisch van opbouw. Er wordt onder andere aandacht besteed  aan de sfeer in de groep, verbale en non-verbale communicatie, gevoelens en empathie, zelfvertrouwen, samenwerken, conflicten oplossen, omgaan met diversiteit, pesten, keuzes maken en aandacht voor een gezonde levensstijl.

Voordat u Leefstijl in de klas brengt volgt u zelf een training. Dit kan individueel, maar bij voorkeur met het hele team. Leefstijl is immers een manier van omgaan met elkaar. Tijdens de training maakt u kennis met het lesmateriaal, oefent u verschillende werkvormen, krijgt u handige tools om het groepsproces te begeleiden en stelt u samen een implementatieplan op. Juist door tijdens de training zelf het effect van de verschillende werkvormen te ervaren, ontstaat draagvlak en dieper inzicht.

Om Leefstijl levend te houden binnen uw school of organisatie is het goed om af en toe een opfris- of verdiepingsdag te beleggen met uw team. Dit is altijd een dag op maat. Het programma van zo’n dag wordt in nauw overleg met u samengesteld. Zie voor verschillende mogelijkheden het tabblad Maatwerk.

Leefstijl en pesten

PestenLeefstijl werkt preventief tegen pesten door aandacht te besteden aan goed omgaan met elkaar, aandacht voor emoties, voor jezelf op leren komen en nee leren zeggen tegen groepsdruk. Wilt u in het kader van een goed beleid rond pesten ook over een curatieve aanpak beschikken op het moment dat pesten toch de kop op steekt, denk dan aan ‘Sta op tegen pesten’.

Met het programma Sta op tegen pesten! wordt pesten effectief aangepakt. Leerlingen worden zelf ingezet om het pesten te stoppen. In drie gespreksrondes wordt het zeven stappenplan, gebaseerd op de Engelse No Blame-methode, doorlopen. Essentieel is dat er geen schuldigen worden aangewezen of straffen worden uitgedeeld. De verbetering van de situatie staat centraal.