Maatwerk

Al jaren verzorg ik maatwerk op scholen voor (speciaal) Basisonderwijs, Voortgezet (speciaal) onderwijs en ROC’s. Bij teams van meer dan 20 personen schakel ik graag één of meer collega’s in waarvan ik eenzelfde kwaliteit kan garanderen.
Wilt u invulling geven aan een losse studiedag of dagdeel voor uw docententeam of kiest u voor een aantal verdiepende bijeenkomsten binnen een traject, het kan allemaal. Samen met u kijk ik naar de beginsituatie, het doel van de bijeenkomst(en), naar wensen en mogelijkheden en naar het gewenste resultaat. Vervolgens maak ik een programma op maat, rekening houdend met uw team.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van onderwerpen waar teams voor gekozen hebben.
Zit uw inhoud er niet bij? Schroom niet en vraag naar de mogelijkheden.

Teamontwikkeling

maatwerk 2Hoe verloopt de samenwerking binnen uw team? Wat gaat daarin goed, wat waardeert u van elkaar? En wat kan nog beter? Afhankelijk van het antwoord op deze vragen kunnen we inzoomen op het optimaliseren van de communicatie, het vergroten van inzicht in eigen gedrag en keuzes of het ontdekken en gebruik maken van de aanwezige kwaliteiten. Met als doel te komen tot nieuwe inzichten, prettige samenwerking en een betere communicatie.

Feedback geven

maatwerk 3Wat is het verschil tussen kritiek en feedback? Vaak weten we nauwelijks antwoord op die vraag en toch ervaren we een wereld van verschil. Feedback is een proces van geven en nemen waarin zowel de gever als de ontvanger een actieve rol spelen. Communiceren over waarnemingen (i.p.v. interpretaties) en het doen van heldere verzoeken maakt feedback behapbaar en werkbaar. En dat is een kwestie van oefenen en nog eens oefenen (evt. met trainingsacteur).

Activerende werkvormen

maatwerk 4De gemiddelde student kan zich 10 minuten concentreren op uitleg of instructie. Daarna neemt de aandacht snel af en is het tijd voor actie! Met de activerende werkvormen die u aangereikt krijgt tijdens deze workshop kunt u direct aan de slag in uw les van morgen. U doet op een leuke en verfrissende manier ideeën op voor een uitdagende en afwisselende manier van lesgeven. Zeker met de toenemende diversiteit in de klas, is het goed om verschillende werkvormen voor handen te hebben die u tijdens de les in kunt zetten.

Pesten tegengaan

maatwerk 5Met het programma Sta op tegen pesten! wordt pesten effectief aangepakt. Leerlingen worden zelf ingezet om het pesten te stoppen. In drie gespreksrondes wordt het zeven stappenplan, gebaseerd op de Engelse No Blame-methode, doorlopen. Essentieel is dat er geen schuldigen worden aangewezen of straffen worden uitgedeeld. De verbetering van de situatie staat centraal. Daarnaast wordt gekeken wat u preventief kunt doen om pesten te voorkomen.

Kinderen zelf problemen op laten lossen

maatwerk 6De methode Kids’ Skills is een oplossingsgerichte aanpak waarbij het kind actief betrokken wordt in het proces. Met kinderen (en hun ouders) is het makkelijker en motiverender om te praten over het aanleren van vaardigheden dan over het oplossen van problemen. De aanpak heeft een coachend karakter en is gericht op samenwerking met het kind, de ouders en andere supporters. In 15 heldere stappen werken we toe naar het aanleren van de benodigde vaardigheid.

Omgaan met rouw en verdriet

maatwerk 7Op school krijg je soms te maken met verdriet en rouw bij leerlingen. Er gaan huisdieren dood, vriendjes gaan verhuizen en ouders gaan scheiden. Soms komt het verdriet nog dichterbij; opa’s of oma’s sterven, een kind verliest een ouder, of je krijgt als school te maken met het overlijden van een leerling of een leerkracht. Het begeleiden van een rouwproces vraagt om echte aandacht, rekening houden met leeftijdsverschillen en om kennis van rouwtaken en rituelen die je in kunt zetten in de klas of individueel.